!! Gratis para ti DIVI !! – El Mejor Tema WordPress MÁS INFORMACIÓN

Una Landing Page en el món del disseny web és una pàgina web desenvolupada per obtenir un objectiu concret, de forma ràpida i eficaç.

Convertir les visites a la pàgina web en clients dels nostres productes o aconseguir subscriptors per al Blog són objectius habituals d’una Landing Page.

 

El disseny d’una Landing Page ha de seguir uns paràmetres bàsics del desenvolupament web. Ha de ser senzill, contundent i atractiu als ulls del visitant. També ha de deixar clar quina és la nostra proposta, com la portem a terme i sobretot quins avantatges obtindran els nostres visitants.

L’estructura de la Landing Page ha d’estar orientada a portar el visitant a l’opció que hem fixat com a objectiu, però sempre d’una manera senzilla i natural, la qual cosa ens ajudarà també en el posicionament web.

També és convenient tenir més d’una versió (Test A / B), d’aquesta manera podrem analitzar quina versió de la nostra Landing Page és la que ens aporta més conversions respecte dels objectius marcats.

 

Moltes són les característiques que es poden tenir en compte per crear una bona Landing Page, com més n’apliquem més eficient serà el nostre disseny web. En aquest article descriurem 12 dels elements clau perquè el disseny de la nostra pàgina web compleixi el seu objectiu:

 • Oferir un bon producte o servei.
 • Enviar un missatge clar i fiable.
 • Landing Page ben estructurada, atractiva i original.
 • Informar dels beneficis.
 • Induir a crida a l’acció CTA: Call To Action.
 • Oferir seguretat i credibilitat de la marca, productes i serveis.
 • Incloure testimonis dels nostres clients.
 • Afegir elements multimèdia com imatges i vídeos.
 • Verificar la usabilitat i el disseny responsive.
 • Landing Page amb formularis clars i simples.
 • Evitar elements de distracció i menús.
 • Optimitzar la velocitat de navegació.

En la següent infografia es poden observar els elements clau d’una Landing Page.

Claus en disseny landing page

 


 

1. Oferir un bon producte o servei

En la creació d’una Landing Page és molt important la qualitat del producte o servei que oferim. Cal tenir clar que el disseny de la pàgina web anirà orientat al voltant del nostre producte. Si aquest no és original o no ofereix un valor afegit que es diferenciï dels nostres competidors, no generarà interès als nostres visitants.

Els títols, descripcions, imatges i qualsevol element del nostre disseny web de la Landing Page han d’exposar de forma clara les qualitats del nostre producte, però sense exagerar falsejant el seu valor. El més intel·ligent i productiu a llarg termini és intentar millorar el nostre producte i oferir alguna cosa realment excepcional.

És convenient acompanyar la creació de la Landing Page d’una bona campanya de Màrqueting Digital, perquè la nostra oferta pugui arribar al màxim nombre de persones.

Oferir un bon producte o servei

 


 

2. Enviar un missatge clar i fiable

El títol principal de la nostra Landing Page ha de ser clar, directe i contundent, que pugui ser recordat pel missatge que envia, ja que és el primer que el visitant veurà en la nostra Landing Page. En el disseny web, un bon títol determinarà si el visitant segueix navegant a la nostra pàgina web perquè s’ha sentit atret pel missatge, o pel contrari l’abandona perquè no sent cap interès pel que està llegint.

Una frase curta amb un disseny en lletres grans és la millor manera de captar l’atenció dels nostres visitants. També podem incloure una crida a l’acció CTA. A les seccions següents de la nostra pàgina web, hem de potenciar aquest títol, amb textos descriptius que ofereixin fiabilitat i imatges o vídeos que mostrin la qualitat de la nostra oferta.

Enviar un missatge clar i fiable

 


 

3. Landing Page ben estructurada, atractiva i original

Una bona estructura de navegació on el visitant es vegi portat de la mà de forma fàcil i ordenada fins arribar a l’objectiu de la nostra Landing Page, és una de les característiques més importants en el disseny web de la nostra pàgina.

Si a més utilitzem elements visuals que siguin atractius, els nostres visitants tornaran a la nostra pàgina web perquè s’hauran sentit a gust amb el que han vist. Cal tenir en compte que els missatges que enviem i com els mostrem són dos elements que sempre s’han de complementar en qualsevol tipus de desenvolupament web.

Amb la gran quantitat d’ofertes que hi ha a internet, segur que trobem infinitat de pàgines web que ofereixen productes o serveis similars als nostres, així doncs per diferenciar-nos dels altres hem de posar la nostra imaginació al servei del disseny de la nostra pàgina web, per ser molt originals i diferenciar-nos dels nostres competidors.

Landing Page ben estructurada, atractiva i original

 


 

4. Informar dels beneficis

Els beneficis que els nostres futurs clients podran obtenir és un dels conceptes que cal potenciar a la Landing Page. No serveix de res tenir un producte excepcional, si no som capaços de convèncer els nostres visitants dels beneficis que obtindran en adquirir el nostre producte.

La informació que proporcionem ha de ser clara i sincera, i donar idees originals perquè els nostres visitants tinguin confiança en la nostra oferta i puguin valorar positivament els beneficis que obtindran.

Informar dels beneficis

 


 

5. Induir a crida a l’acció CTA: Call To Action

Les crides a l’acció o CTA són l’objectiu final de la nostra Landing Page. Si els visitants arriben a una CTA i la premen, ja sigui un text, un botó, o una imatge, vol dir que el disseny web de la nostra pàgina és correcte i estem en el bon camí perquè la conversió de visitant a client es porti a terme.

Perquè la crida a l’acció arribi a ser efectiva, el disseny dels elements ha de ser atractiu, cal utilitzar botons grans, colors vistosos i textos originals, que indueixin el visitant a preme’ls.

Les CTA han d’estar situades després que haguem proporcionat certa informació al visitant, perquè aquest ja disposi d’arguments que li puguin induir a seleccionar la crida a l’acció.

Induir a crida a l'acció CTA: Call To Action

 


 

6. Oferir seguretat i credibilitat de la marca, productes i serveis

Si en la nostra Landing Page mostrem qui està darrere de la pàgina web o quina marca de producte estem oferint, proporcionarà més seguretat al visitant i augmentarà la nostra credibilitat.

Descriure el nostre historial professional, donant detalls específics del nostre currículum o descrivint alguns dels projectes realitzats, augmentarà la nostra reputació.

Podem incloure enllaços a perfils socials de la nostra marca i incloure textos extrets de les xarxes socials, on es pot mostrar la nostra rellevància i externament a la Landing Page, potenciar una bona campanya de Màrqueting Online.

Oferir seguretat i credibilitat de la marca, productes i serveis

 


 

7. Incloure testimonis dels nostres clients

Per potenciar la nostra credibilitat i reputació, és molt recomanable incloure els testimonis dels nostres clients o subscriptors. Res millor que les persones que han tingut experiències comercials amb nosaltres, per fer publicitat de les nostres virtuts.

També podem incloure una relació de marques d’empreses que han confiat en nosaltres. Això sempre potencia la seguretat i credibilitat dels visitants, a més ens pot proporcionar una gran ajuda en el posicionament SEO.

Incloure testimonis dels nostres clients

 


 

8. Afegir elements multimèdia com imatges i vídeos

Tal com diu la dita, “una imatge val més que mil paraules”, i cada dia és més habitual en el desenvolupament de pàgines web, utilitzar vídeos i imatges Hero. Així doncs, col·locar una imatge impactant de grans dimensions a la Landing Page, combinada amb un bon títol, ajudarà molt a descriure perfectament el nostre producte. Podem incloure més d’una imatge a la pàgina web, però només les necessàries per ajudar a descriure el nostre producte amb tot detall, potenciant les seves principals virtuts.

Per ajudar a entendre amb més profunditat com funciona el nostre producte, o descriure les seves característiques, podem incloure un vídeo de demostració. La combinació d’imatges i vídeos és una bona fórmula per arribar a obtenir els resultats de conversió esperats.

Afegir elements multimèdia com imatges i vídeos

 


 

9. Verificar la usabilitat i el disseny responsive

La nostra Landing Page ha d’estar perfectament adaptada a qualsevol dispositiu. Aquesta és una característica bàsica en el disseny d’una pàgina web, i que a més ens ajudarà en el nostre posicionament SEO. Cada dia més persones accedeixen a navegar per pàgines web des de multitud de dispositius diferents. Portàtils, tauletes, Smartphones, etc. estan guanyant usuaris respecte de l’ordinador personal, gràcies a la seva gran mobilitat. Per aquest motiu la nostra Landing Page ha de ser completament responsive.

Hem d’entendre que el visitant a la Landing Page ha de navegar de la mateixa manera tant en un ordinador com en un mòbil, per tant cal facilitar les coses als nostres visitants i col·locar els elements susceptibles de ser premuts, ben visibles, dotant a la pàgina web d’una usabilitat total en qualsevol dispositiu.

Cal posar especial atenció a la mida dels textos i botons, que en presentar-se en dispositius com els Smartphones poden quedar reduïts a mides massa petites, per tant hem de corregir aquesta part del disseny web.

Verificar la usabilitat i el disseny responsive

 


 

10. Landing Page amb formularis clars i simples

El formulari de contacte és un dels aspectes més rellevants de la Landing Page, ja que és on es produeix la conversió dels nostres visitants.

Hem de dissenyar els formularis de manera que l’usuari no senti rebuig en el moment d’introduir les seves dades. Cal Incloure pocs camps, només els necessàriament imprescindibles i acompanyar-los d’una informació clara i botons fàcils de prémer.

Els nostres visitants agrairan la facilitat d’introduir poques dades i nosaltres obtindrem la venda o subscripció que hem estat buscant. Així doncs cal pensar en els formularis com la porta d’entrada dels nostres visitants al nostre objectiu final.

Landing Page amb formularis clars i simples

 


 

11. Evitar elements de distracció i menús

Atès que l’objectiu principal d’una Landing Page és enviar un missatge clar i contundent per arribar a un objectiu predefinit, el disseny de la nostra pàgina web ha d’estar exempt de qualsevol tipus d’element que pugui distreure al visitant i aquest deixi d’estar concentrat en el nostre missatge.

Hem d’evitar de totes totes elements com els menús, les barres emergents, els missatges Pop-up, les animacions innecessàries i en general qualsevol element que alteri l’atenció dels nostres visitants més enllà del missatge que volem enviar.

Podem permetre’ns alguna subtil animació per suggerir a l’usuari que realitzi una acció concreta. També podem afegir un menú hamburguesa, amb la finalitat d’accedir a pàgines que proporcionin més informació sobre el nostre producte.

Evitar elements de distracció i menús

 


 

12. Optimitzar la velocitat de navegació

Arribats a aquest punt, no servirà de res tenir una Landing Page espectacular, amb un missatge clar i contundent, amb un bon disseny i que ofereixi un producte original, si el visitant perd la paciència esperant que es carregui la pàgina web, o mentre navega, els diferents elements no apareixen de forma fluïda.

Només hem de pensar què fem nosaltres quan ens trobem amb una pàgina web que carrega de manera lenta: l’abandonem immediatament. Per aquest motiu la velocitat de navegació és vital per aconseguir l’èxit de la nostra Landing Page. És obvi que aquesta característica és aplicable a dissenys de pàgines web de qualsevol tipus.

Tenir una Landing Page veloç també ens beneficiarà de cara al nostre posicionament SEO, ja que Google és un dels aspectes que més valora.

Optimitzar la velocitat de navegació

 


 

En aquest article hem vist “12 Elements Clau en el Disseny d’una Landing Page”. Encara que existeixen altres característiques que es poden tenir en compte, hem intentat descriure les més importants.

Bàsicament es tracta de convèncer els nostres visitants perquè passin a ser clients si compren els nostres productes o subscriptors si es registren al nostre Blog, i per aconseguir aquests objectius, ens cal un missatge clar i contundent i facilitar la navegació del visitant, acompanyant-lo fins al pas final.

Segurament et poden interessar els articles següents: