!! Gratis para ti DIVI !! – El Mejor Tema WordPress MÁS INFORMACIÓN

Política de Privacitat

LLEIS QUE S’APLIQUEN EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques).

LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la LOPD).

INFORMACIÓ QUE ES POT RECOPILAR

Al web de SISWEBPRO i mitjançant un formulari recopilem les dades necessàries per poder posar-nos en contacte amb els usuaris que estiguin interessats en els nostres productes i serveis i així ens ho hagin indicat.

Dades del Formulari de Contacte:

Nom.

Correu electrònic.

Dades del Formulari de Subscripció:

Correu electrònic.

COM ES RECOPILEN LES DADES PERSONALS

Recollim les teves dades personals en diferents ocasions:

Quan contactes directament amb nosaltres, a través del web SISWEBPRO, a través del nostre telèfon, o mitjançant el nostre correu electrònic. Sempre que sigui per demanar informació sobre els nostres productes i serveis.

COM ES GESTIONEN LES DADES PERSONALS

Les dades recopilades s’incorporen a un fitxer propietat de SISWEBPRO i gestionades per SISWEBPRO.

PER QUÈ S’UTILITZEN LES DADES PERSONALS

Únicament utilitzarem les teves dades personals per a informar-te sobre els nostres productes i serveis, sempre que així ens ho hagis sol·licitat.

Mai utilitzarem les teves dades per a altres fins. També és possible que dades addicionals siguin necessaris per dur a terme el projecte.

TEMPS QUE ES CONSERVEN LES DADES

Les dades s’emmagatzemaran durant el temps necessari per complir amb els motius pels quals es van recollir, oferir els productes i serveis de SISWEBPRO. És a dir que s’emmagatzemaran de forma indefinida fins que deixem de prestar els serveis o se’ns comuniqui la voluntat d’eliminar-les.

COM ES PROTEGEIXEN LES DADES

Garantir que les teves dades es troben en tot moment segures i íntegres és un dels nostres principals objectius pel que fa a la protecció de dades. La transmissió de dades a través d’internet sempre comporta un risc i no és possible garantir una protecció absoluta. Per això fem servir una connexió xifrada mitjançant el protocol SSL.

SISWEBPRO es compromet a respectar les màximes obligacions de confidencialitat i no permetrà l’accés a les dades a tercers no autoritzats.

DRETS DE PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

La legislació et reconeix uns drets com a usuari que ha cedit les seves dades personals:

Accés a les dades personals.

Rectificació o supressió.

Limitació del seu tractament.

Oposar-se al tractament.

Portabilitat de les dades.

Aquests drets s’exerceixen de manera personal, de manera que únicament l’usuari al qual pertanyen aquestes dades pot exercir aquests drets i sempre per si mateix.

Pots sol·licitar exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu electrònic, enviant un e-mail a l’adreça: siswebpro@siswebpro.com juntament amb una prova vàlida d’identitat com una fotocòpia del D.N.I. o passaport indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” i exposant els drets que es volen exercitar.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

La base legal perquè puguem tractar les teves dades personals és el consentiment explícit.

Per contactar amb nosaltres via online es requereix del consentiment explícit amb aquesta política de privacitat.

En el cas que tu ens contactis directament per via telefònica o e-mail el tractament de les teves dades es legitima quan ens indiquis explícitament la voluntat de rebre informació de la nostra part sobre productes o serveis.

A QUI SE LI COMUNIQUEN LES DADES PERSONALS

SISWEBPRO no cedirà les dades personals a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. Les empreses de tercers amb les que compartim les dades es regeixen per la seva pròpia política de privacitat i per un estricte codi de confidencialitat.

Hosting: Webempresa Europa SL. Amb domicili a Espanya. Realitza un servei de mail i web hosting a SISWEBPRO.

Mail Màrqueting: Mailchimp. Amb domicili als EUA. Realitza un servei de Màrqueting Online a través de e-mail a SISWEBPRO.

Si necessites ajuda, envia'ns el teu e-mail

En fer clic al botó Enviar, accepto les condicions de la Política de Privacitat.

Facilito les meves dades de contacte perquè Siswebpro m'informi dels productes i serveis rellevants per a mi. Sé que puc fer que Siswebpro deixi de comunicar-se amb mi en qualsevol moment.

Política de Privacitat

Política de privacitat*

Si necessites ajuda, envia'ns el teu e-mail

En fer clic al botó Enviar, accepto les condicions de la Política de Privacitat.

Facilito les meves dades de contacte perquè Siswebpro m'informi dels productes i serveis rellevants per a mi. Sé que puc fer que Siswebpro deixi de comunicar-se amb mi en qualsevol moment.

Política de Privacitat

Política de privacitat*